Đặc Tính Nhân Vật

Phẩm chất nhân vật:

Nhân vật trong Cờ Cá Ngựa được phân thành 5 cấp độ từ thấp đến cao: Đỏ, Lục, Lam, Vàng, Tím. Những phẩm chất này sẽ ảnh hưởng đến số lượng kỹ năng mà nhân vật đó sở hữu:

  • Nhân vật đỏ (nhân vật cấp D): Không có kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật lục (nhân vật cấp C):1 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật lam (nhân vật cấp  B): 2 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật vàng (nhân vật cấp A): 3 kỹ năng ngẫu nhiên
  • Nhân vật tím (nhân vật cấp S): 4 kỹ năng ngẫu nhiên

Mỗi cấp độ nhân vật đều có xếp hạng theo số lượng sao. Sao càng nhiều, nhân vật càng mạnh.

Khi nhân vật cấp dưới đủ 5 sao, nhân vật đó được tăng cấp:

VD: Nhân vật cấp B đủ 5 sao => tăng thành nhân vật cấp A 1 sao

Kỹ năng nhân vật:

Các nhân vật trong Cờ Cá Ngựa có hệ thống kỹ năng vô cùng đa dạng, chia thành các nhóm kỹ năng liên quan tới: Thêm Tiền, Di Chuyển, Kỹ năng siêu nhiên.

Hệ thống kỹ năng nhân vật phong phú

Lưu ý:

  • Mỗi khi mở rương, nhân vật nhận được sẽ có các kỹ năng ngẫu nhiên.
  • Các kỹ năng có thể được tăng hiệu quả khi nhân vật tăng sao.
  • Mỗi khi nhân vật tăng phẩm chất, có thể ngẫu nhiên nhận được 1 kỹ năng mới.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể có tối đa 1 kỹ năng di chuyển trong bộ kỹ năng của mình.
App icon

CỜ CÁ NGỰA
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play
Cài Đặt