Mở Rương

Giới thiệu

  • Khi đăng nhập vào game sẽ được tặng ngay 1  Rương Thường miễn phí. Sau đó cứ cách 2 giờ lại được tặng thêm 1 Rương Thường.
  • Mở 10 Rương Thường sẽ tốn Vàng.
  • Khi mở Rương Thường các bạn sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất D, C hoặc B.
  • Đây là tính năng mặc định, bạn có thể sử dụng bất cứ khi nào.

Chọn rương thường hoặc rương vàng để quay

Mở Rương:

  • Rương Thường:
    Mở Rương Thường sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất D hoặc C, có thể chọn quay 1 lần hoặc 10 lần. Quay Rương Thường sẽ tốn Vàng.

Loại phẩm chất nhân vật có trong Rương Thường

  • Rương Vàng:
    Quay Rương Vàng sẽ có cơ hội nhận được nhân vật phẩm chất C, B hoặc A, có thể chọn quay 1 lần hoặc 10 lần. Quay Rương Vàng sẽ tốn G.

Loại phẩm chất nhân vật có trong Rương Vàng

App icon

CỜ CÁ NGỰA
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play
Cài Đặt