Nhiệm Vụ Hàng Ngày

Hệ thống nhiệm vụ hàng ngày

  • Mỗi ngày có 10 nhiệm vụ cần hoàn thành.
  • Các nhiệm vụ trong ngày sẽ gợi ý cho người chơi các cách để thắng trong bàn cờ.
  • Màn hình nhiệm vụ chỉ hiển thị 03 nhiệm vụ, bỏ qua để nhận nhiệm vụ mới bằng G

Nhiệm vụ hàng ngày

  • Khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ đều được nhận phần thưởng phần thưởng khi hoàn thành 1 nhiệm vụ có thể là tiền vàng, có thể là rương hay G

Phần thưởng khi hoàn thành 1 nhiệm vụ

  • Khi hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ trong ngày, sẽ nhận được 1 rương vàng

Phần thưởng khi hoàn thành 10 nhiệm vụ hàng ngày

App icon

CỜ CÁ NGỰA
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play
Cài Đặt